Bildiri Konuları

  • Embriyoloji
  • Endometriozis
  • İnfertilite
  • Kontrasepsiyon
  • Menopoz
  • Üremeye yardımcı teknolojiler
  • Üreme endokrinolojisi
  • Üreme cerrahisi
  • Üreme biyolojisi
  • Üreme genetiği

Bildiri Ödülleri

**Araştırma Ödülleri Temel Başvuru Koşulları
-Araştırma ödülüne hak kazanılmasını takiben, en geç 6 ay içerisinde etik kurul onayı alınmalıdır.
-Araştırma bütçesinin başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.
-Araştırmanın üreme endokrinolojisi ve infertlilite alannında olması gerekmektedir.

Araştırma protokollerini kongre@tsrm2018.org adresine gönderebilirsiniz. 1 Ekim 2018 son tarih!

 

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI ve BİLGİLENDİRME

Bildiri son gönderim tarihi
Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi  24 Eylül 2018 olarak belirlenmiştir.

Bildiri özetleri ve sisteme yüklenmesi
Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden “online” olarak, sözlü bildiri, poster bildiri, video bildiri başlıkları altında gönderilecektir. Bilimsel Kurul bildirileri sözlü veya poster sunum olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Sözlü bildiri özetleri;“amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde yapılandırılmış özgün araştırmalar olmalıdır

(Olgu sunumları ile ilgili bildiri özetleri sözlü bildiri kategorisinde gönderilmemelidir).

Poster bildiri özetleri; araştırma ve olgu sunumu kategorilerinde kabul edilecektir.

Hazırlanacak posterler 70 x 90 cm boyutunda hazırlanmalıdır.
Yazarların ünvanları ve çalıştığı kurumlar yazılmalıdır.
İstenildiği taktirde bildiri ve posterlerin sunulduğunu gösteren belgeler yazarlara verilecektir.

Araştırma poster bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç” bölümlerinden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonucun bildirilmesi
Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra 2 Ekim 2018 tarihinde elektronik posta yolu ile bildirilecektir.